Aktualności

Ogólnopolski Turniej Debat Oksfordzkich – Gdańsk 2018

Z okazji XX Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół
XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku
zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Debat Oksfordzkich,
który odbędzie się w dniach 3-4 października 2018 r. w Gdańsku.

Turniej będzie się składał z dwóch etapów:
I etap – dwie debaty półfinałowe – 3 października 2018 r. w XX Liceum Ogólnokształcącym
im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku, ul. Dobrowolskiego 6,
II etap – debata finałowa – 4 października 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, pl. Solidarności 1, oraz wręczenie nagród dla najlepszych drużyn.
W Turnieju weźmie udział drużyna XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz trzy drużyny gości. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy szkoły: xxlo@xxlo.pl do 10 września 2018 r.
(Karta zgłoszenia w załączniku).
Tezy turniejowe zostaną przekazane drużynom 11 września 2018 r.
Uczestnicy konkursu maja obowiązek zapoznać się z Regulaminem Turnieju.
Zachęcamy również do obejrzenia przykładowej debaty oksfordzkiej, która odbyła się podczas Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu w roku 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=EwYUvBQPx4s

W załącznikach znajdują się:
1. Regulamin Turnieju.
2. Karta zgłoszenia.
3. Dwie karty oceny sędziowskiej (karta 1, karta 2).
4. Dekalog debatanta.
Kontakt:
Małgorzata Wawro, wawro6@gmail.com; tel. 511 687 787