VII Zjazd – Żerków 2005

VII Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół
w Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta
w Żerkowie
21-22 października 2005r.

Program Zjazdu
21 października 2005r. /piątek/

8.00 – 9.30 Zakwaterowanie Gości
10.00 – 11.00 Msza św.
11.00 – 11.30 Odsłonięcie kamienia
12.30 – 13.00 Wykład prof. Wielopolskiego
14.30 – 16.00 Zwiedzanie wystawy regionalnej oraz obiektów historycznych
16.00 – 16.45 „Jaskinia filozofów” – przedstawienie w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej
17.00 – 18.00 Sesja Klubu Herbertowskich Szkół
18.00 – 19.00 Koncert „Starego Dobrego Małżeństwa”
19.00 – 23.00 Dyskoteka

22 października 2005r. /sobota/

9.00 – 10.00 Śniadanie
10.00 – 13.00 Zwiedzanie Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie
14.00 – 14.30 Prezentacja wyróżnionych prac konkursowych
14.30 – 15.30 Warsztaty muzyczne pod kierunkiem prof. S. Stuligrosza i K. Ekerta

Czcigodna Rodzino, Szanowany Panie Dyrektorze, Dostojni Goście, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, uczestnicy VII Zjazdu Stowarzyszenia Klubu Herbertowskich Szkół

Serdecznie pozdrawiam przybyłe z całej Polski delegacje szkół herbertowskich. Bardzo się cieszymy, że mimo ogromnego trudu jest wśród nas delegacja zza Oceanu z Polskiej Szkoły Dokształcającej w Nowym Jorku.
Szczególnie gorąco pozdrawiam gospodarzy VII Zjazdu: Społeczność Szkolną Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Żerkowie. W imieniu Rady Głównej Klubu Herbertowskich Szkół, wszystkich jego członków oraz własnym składam serdeczne podziękowanie Panu Dyrektorowi Henrykowi Marciniakowi, Nauczycielom, Rodzicom oraz młodzieży za zaproszenie nas i organizację tego Zjazdu na ziemi Wielkopolskiej.
Bardzo dziękuję za gościnność i wszelką życzliwość, za ogrom pracy i trud włożony w przygotowanie tego spotkania rodziny szkół herbertowskich.

W ciągu czterech lat działalności Klubu odbyło się już sześć zjazdów:

I – założycielski w 2001 r. w Lublinie
II zjazd odbył sie w listopadzie 2001r. w Brzegu
III zjazd odbył się w Żorach, w czerwcu 2002r.
IV zjazd w Warszawie, w październiku 2002r.
V zjazd w Gdańsku, w październiku 2003r.
VI zjazd w Bełchatowie, 22-23 października 2004r.

W tym miejscu chciałbym skierować serdeczne słowa podziękowania do Rodziny Naszego patrona, która zaszczyca i uświetnia swoją obecnością wszystkie nasze uroczystości. Doceniamy Państwa trud i ogromne wyrzeczenia. Serdecznie dziękuję p. Katarzynie Herbert, p. Halinie Herbert-Żebrowskiej, p. dr Rafałowi Żebrowskiemu, za wszelką pomoc, życzliwość, serce i wielkie zaangażowanie w działalność naszego Klubu.

Szanowni Państwo!

Spotykamy się po raz siódmy, nauczyciele i uczniowie ze szkół Herbertowskich z Polski i ze Stanów Zjednoczonych, nie dlatego że ktoś nas przymusił czy nam kazał. Jest to nasz wybór, któremu – jak mówi poeta w eseju „Duszyczka” z tomu „Labirynt nad morzem” – „nadajemy sens. Wybór, któremu odbieramy przypadkowość i dowolność”.
Spotykamy się, bo połączył nas człowiek, który wierzył w prawdę, honor, wierność, w świat wartości, tak bardzo niepopularnych i obcych współczesnemu człowiekowi. Był on sędzią naszej epoki, który wnikliwie osądzał wartości, który stał na straży tych wartości najwyższych w życiu ludzkim. My, jako szkoły noszące imię Zbigniewa Herberta, chcemy szukać i ocalać to, co wydaje się ginąć w świecie egoistycznego konsumpcjonizmu.
Jestem przekonany, że te spotkania w ramach Stowarzyszenia Klubu Herbertowskich Szkół mają swój sens, nadają one inną jakość naszej codziennej, żmudnej pracy, sprzyjają wymianie cennych doświadczeń, integrują nas, w końcu uczą też dzielić się tym, co mamy, z innymi.
Jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, nie przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. Zbigniew Herbert podzielił się z nami tym, kim był, podzielił się bogactwem swych przeżyć, przemyśleń, sądów, swoją wrażliwością i zdolnością rozumienia otaczającego świata. Każdy z nas, zarówno uczeń, jak i nauczyciel, bardziej staje się człowiekiem, odkrywa pełniej swoje człowieczeństwo przez tę wymianę doświadczeń, myśli, przeżyć, związanych z naszą codziennością szkolną, regionalną czy narodową.

Niech ten czas, czas VII Zjazdu Herbertowskich Szkół, będzie okazją do wymiany  różnorodnych doświadczeń, tak by każdy z nas mógł wyjechać stąd bogatszy o to bogactwo ducha, mądrości życiowej, zaczerpniętej zarówno z twórczości Zbigniewa Herberta, jak i z dzielenia się naszymi refleksjami.