Rada Patronacka

 • Katarzyna Herbert – żona Poety
 • Halina Herbert-Żebrowska – siostra Poety
 • dr Rafał Żebrowski – siostrzeniec Poety
 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Wojewoda Lubelski
 • Prezydent Miasta Lublina
 • Prezydent Miasta Słupska
 • Lubelski Kurator Oświaty
 • Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Lublinie – Ewa Dumkiewicz-Sprawka
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • dr hab. Krzysztof Stępnik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Jerzy Święch – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Piotr Kłoczowski – archiwum Zbigniewa Herberta
 • Leszek Elektorowicz – pisarz, prozaik
 • dr Eustachy Rakoczy ZP – Kraków
 • Barbara Toruńczyk – Zeszyty Literackie
 • Janusz Wójcik – poeta, organizator Najazdu Poetów na Zamek Piastowski w Brzegu