XIV Zjazd – Warszawa 2012

„Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość
i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka,
które mówią,
że to co osiągnęliśmy dzisiaj,
to stanowczo za mało.”
Zbigniew Herbert

XIV Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół w Warszawie

W dniach 18-19 października 2012 r. w CV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Warszawie odbył się XIV Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół. Obecnie do Stowarzyszenia należy 20 szkół noszących imię Zbigniewa Herberta, w tym Polska Szkoła Dokształcająca w Nowym Jorku. W Zjeździe uczestniczyło 17 szkół herbertowskich z całej Polski: Warszawy, Gdańska, Słupska, Słubic, Żerkowa, Wrocławia, Kołobrzegu, Słubic, Żor, Bełchatowa, Częstochowy, Krakowa, Trzebiatowa, Siemianowic Śląskich, Elbląga oraz z Lublina.

W skład delegacji szkół herbertowskich wchodzili uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy. Obecnych było 11 dyrektorów oraz 10 wicedyrektorów:
1) P. dyr. Elżbieta Gęsina – CV LO Warszawa
2) P. dyr. Maria Jaworska – ZSL Słubice
3) P. dyr. Danuta Zatyka – I SLO Częstochowa
4) P. dyr. Wioletta Kurtiach – V LO Słupsk
5) P. dyr. Bożena Kondratiuk – XX LO Gdańsk
6) P. dyr. Renata Tracz – ZSP Trzebiatów
7) P. dyr. Danuta Kopyczok – ZSP „Cogito” Siemianowice Śląskie
8) P. dyr. Hanna Trybińska – Gim. nr 4 Elbląg
9) P. dyr. Jolanta Chmara – ZSS Kołobrzeg
10) P. dyr. Henryk Marciniak – Gim. nr 1 Żerków
11) P. dyr. Wojciech Kalicki – ZSO nr 1 Lublin
12) P. Jolanta Góra – wicedyrektor ZSL Słubice
13) P. Grażyna Jaroszuk – wicedyrektor XCIX LO Warszawa
14) P. Lidia Rychert – wicedyrektor XCIX LO Warszawa
15) P. Damian Królikowski – wicedyrektor ZSP „Cogito” Siemianowice Śląskie
16) P. Iwona Walczyk – wicedyrektor III LO Żory
17) P. Agnieszka Witczak – wicedyrektor Gim. nr 19 Wrocław
18) P. Janusz Krasowski – wicedyrektor Gim. nr 4 Elbląg
19) P. Bożena Sakowska – wicedyrektor Gim. nr 4 Elbląg
20) P. Grażyna Maćkowiak – wicedyrektor Gim. Wronki
21) P. Julita Górska – wicedyrektor Gim. nr 6 Kraków

Głowna uroczystość odbyła się w budynku CV LO w Warszawie, gdzie oprócz delegacji szkół herbertowskich, zaproszonych Gości, władz oświatowych i samorządowych z Warszawy, wzięły udział p. Katarzyna Herbert – żona Poety oraz p. Halina Herbert-Żebrowska – siostra Poety, jako Goście honorowi Zjazdu. Wszystkich uczestników uroczystości przywitała p. Elżbieta Gęsina – dyrektor CV Liceum Ogólnokształcącego. Następnie p. Wojciech Kalicki – Przewodniczący Rady Głównej Klubu Herbertowskich złożył gratulacje 18 pedagogom ze szkół herbertowskich, którzy zostali odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze a zwłaszcza za propagowanie osoby i twórczości Zbigniewa Herberta.

Następnie p. prof. dr hab. Jacek Kopciński z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk próbował znaleźć odpowiedz na pytanie „Dlaczego Sokrates Herberta był poetą?” . Kolejnym ważnym wydarzeniem było ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu „Śródziemnomorskie inspiracje w twórczości Zbigniewa Herberta”. Laureatom wręczono nagrody w kategorii literackiej i multimedialnej.

Ukoronowaniem oficjalnej części uroczystości był spektakl teatralny „Jaskinia filozofów” w wykonaniu grupy teatralnej CV LO.

W godzinach popołudniowych poczty sztandarowe wraz z delegacjami szkół członkowskich Klubu Herbertowskich Szkół udały się na warszawskie Powązki, gdzie przy grobie Poety zaciągnięto wartę honorową i minutą ciszy uczczono pamięć Księcia Poetów Polskich.
W ramach integracji młodzieży zorganizowano wspólną dyskotekę zaś nauczyciele spotkali się na walnym zebraniu Klubu Herbertowskich Szkół.

Drugiego dnia Zjazdu wszyscy uczestnicy mieli zaszczyt zwiedzać Muzeum Powstania Warszawskiego. Ta lekcja historii wywarła ogromne wrażenie na młodych ludziach.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję całej Społeczności CV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta za organizację tego zjazdu oraz wszystkim uczestnikom a szczególnie delegacjom szkół herbertowskich za obecność.
Na XV Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół zapraszamy we wrześniu 2013 r. do Kołobrzegu.

Do zobaczenia!
Wojciech Kalicki