XV Zjazd – Kołobrzeg 2013

XV Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół
Kołobrzeg, 19-21 września 2013 r.

XV Jubileuszowy Zjazd szkół herbertowskich odbył się w dniach 19-21 września 2013 r. w Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu. W Zjeździe uczestniczyły delegacje 17 szkół noszących imię Zbigniewa Herberta: z Warszawy, Lublina, Gdańska, Słupska, Żerkowa, Słubic, Żor, Częstochowy, Wrocławia, Krakowa, Wronek, Siemianowic Śląskich, Elbląga, Trzebiatowa, Bełchatowa oraz Kołobrzegu. Obecnie do Stowarzyszenia należy 20 szkół z Polski, w tym jedna z Nowego Jorku.
Trzydniowy Zjazd rozpoczął się Mszą św. w Bazylice Mniejszej z udziałem pocztów sztandarowych szkół herbertowskich. Następnie wszyscy uczestnicy Zjazdu w towarzystwie orkiestry przeszli ulicami Kołobrzegu do Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta.
Podczas uroczystej inauguracji Zjazdu głos zabrali m.in. Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1 p. Jolanta Chmara jako gospodarz oraz Przewodniczący Rady Głównej Klubu Herbertowskich Szkół p. dyr. Wojciech Kalicki. Doniosłym wydarzeniem podczas uroczystości było wręczenie dyrektorom i nauczycielom szkół herbertowskich Medali Komisji Edukacji Narodowej przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, a przede wszystkim za wybitne osiągnięcia w propagowaniu twórczości Zbigniewa Herberta.
Ponadto zostały wręczone dyplomy i nagrody uczniom, którzy wzięli udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych poświęconych twórczości Zbigniewa Herberta organizowanych przez gospodarzy Zjazdu. Odbyły się także warsztaty recytatorskie dla młodzieży szkół herbertowskich.
Drugi dzień Zjazdu poświęcony był głównie interpretacji twórczości Patrona Szkół w ramach Herbertiady czyli XIV Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta. Dla uczniów zorganizowano atrakcyjne zajęcia m.in. quiz ekonomiczny, spotkanie w kręgielni oraz zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Podczas uroczystej Gali Herbertiady zaprezentowano laureatów ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego oraz dwa spektakle teatralne. Pierwszy : „A ponad ziemią z kulami latały brylanty“. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim” w ramach cyklu „Mistrzowie Mistrza” w wykonaniu artystów Teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie w reżyserii Przemysława Tejkowskiego. Drugi: „Gry (w) Pana Cogito” na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta w reżyserii Tomasza Rodowicza, wystąpili aktorzy Teatru CHOREA z Łodzi.
Trzeciego dnia uczestnicy Zjazdu zwiedzali piękny Kołobrzeg, odbyli spacer nad słonecznym Bałtykiem oraz zakończyli Zjazd wspólną biesiadą.

Następny XVI Ogólnopolski Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół odbędzie się w 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito“ w Siemianowicach Śląskich, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

A oto fragment wystąpienia p. dyr. Wojciecha Kalickiego – Przewodniczącego Rady Głównej Klubu Herbertowskich Szkół podczas inauguracji XV Zjazdu

W lutym 2001 r. dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie 8 szkół z Krakowa, Warszawy, Gdańska, Słupska, Brzegu, Żor i Lublina spotkali się po raz pierwszy w Lublinie. Nie znaliśmy się wcześniej osobiście, łączyło nas tylko jedno: wszyscy wybraliśmy Księcia Poetów Polskich, Zbigniewa Herberta, jako patrona szkół, którymi kierowaliśmy, w których pracowaliśmy i w których uczyliśmy się.
Powołując stowarzyszenie pod nazwą Klub Herbertowskich Szkół chcieliśmy w pierwotnych założeniach dzielić się naszymi doświadczeniami pracy dydaktycznej i wychowawczej wokół świata wartości naszego Patrona oraz propagować twórczość Herberta w naszych środowiskach przez organizację różnych imprez, konkursów, spotkań.
I oto minęło 12 lat i spotykamy się tu w pięknym Kołobrzegu na 15. już Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół. W ciągu tych lat przybyło nam członków. Obecnie w skład Klubu wchodzi 20 szkół: po dwie z Krakowa i Warszawy, a także z Gdańska, Słupska, Brzegu, Żor, Lublina, Żerkowa, Bełchatowa, Częstochowy, Kołobrzegu, Wronek, Wrocławia, Trzebiatowa, Siemianowic Śląskich, Słubic, Elbląga i Nowego Jorku.
Dzisiaj po raz pierwszy gościmy delegacje Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie. Zamierza nadać imię Zbigniewa Herberta funkcjonującej przy szkole Bursie. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do naszej herbertowskiej rodziny.
Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu szkół herbertowskich Pani dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu Jolancie Chmarze, gronu pedagogicznemu, rodzicom, uczniom, wszystkim pracownikom szkoły, przyjaciołom, gościom za zaproszenie i organizację tego zjazdu.
Dzisiejsza uroczystość odbywa się w 10 rocznicę nadania Państwa Szkole im. Zbigniewa Herberta /dokładnie 13 września 2003 r. miałem zaszczyt uczestniczyć osobiście w tej pięknej, historycznej chwili/. Gratuluje Państwu tych wspaniałych wydarzeń. Życzę, aby jak najlepiej zapisały się na kartach historii szkoły.
Pragnę dodać, że w tym roku jeszcze 3 szkoły z naszego Stowarzyszenia obchodzą 10 rocznicę nadania imienia Księcia Poetów Polskich: Gimnazjum we Wronkach, Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu i Zespół Szkół Licealnych w Słubicach.
W sposób szczególny chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie pozdrowić Rodzinę Naszego Patrona – panią Katarzynę Herbert oraz panią Halinę Herbert-Żebrowską, które nie mogą osobiście uczestniczyć w tej uroczystości ale łączą się duchową z nami. Serdecznie Je pozdrawiamy.

W ciągu tych 12 lat w naszych środowiskach zorganizowaliśmy wiele (trudno chyba zliczyć) festiwali, konkursów literackich, recytatorskich, plastycznych czy fotograficznych inspirowanych postacią Zbigniewa Herberta o zasięgu nie tylko międzyszkolnym, ale też powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Organizowaliśmy warsztaty, wieczornice, spotkania z poezją poety, ale też koncerty, wykłady, dyskusje, w których brali udział wybitni znawcy twórczości naszego Patrona.
W ub. r. szk. z wielkim zaangażowaniem młodzież szkół herbertowskich brała udział w ogólnopolskiej akcji „Czytam w Podróży Herberta”, w konkursie fotograficznym „Dom Pana Cogito” w ramach współpracy z Fundacją im. Zbigniewa Herberta w Warszawie.
W czerwcu delegacje kilku naszych szkół miały zaszczyt uczestniczyć w uroczystej gali wręczenia I Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta w Teatrze Polskim w Warszawie.
Uczestniczyliśmy także w niepowtarzalnym wieczorze poetyckim, który odbył się z okazji 88. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie z udziałem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego.
Zbigniew Herbert stawał się bliski nie tylko nam pedagogom i wychowawcom, ale przede wszystkim naszym uczniom i wychowankom. Niejednokrotnie absolwenci i uczniowie szkół herbertowskich przyznawali, że Pan Cogito zostawia w ich sercach i umysłach swój ślad, wzywając do wierności wartościom, które coraz częściej są mniej popularne we współczesnym świecie, takim jak: wolność, uczciwość, prawość, godność, odwaga.
I może to jest właśnie najbardziej wartościowe, co wypływa z naszych spotkań, zjazdów, konkursów, festiwali, odczytów i dyskusji: ślad, słowo, myśl Poety, który nie był przecież moralizatorem, nie prawił w swej twórczości kazań, ale który sprawiał, że nie można wobec niej pozostać obojętnym.
I może nie chodzi o wiele więcej, tylko o tę „postawę wyprostowaną”, o wrażliwość na piękno, ale i na cierpienie, o chęć szukania i czynienia dobra i prawdy wokół siebie, mówiąc słowami poety o tę Herbertowską „potęgę smaku”. W końcu o tę postawę, którą przeniknięte było życie i twórczość Herberta: postawę Pana Cogito, Pana Myślę, który nie idzie bezmyślnie za tłumem, ale potrafi wybierać między dobrem a złem, między prawdą a fałszem, między wiernością a zdradą, zdradą samego siebie, swej godności, swego człowieczeństwa.
Jak powiedział kiedyś Herbert: Podejmuje się walkę nie tylko dla wygranej, bo to by było zbyt łatwe, i nie tylko dla samej walki, ale w obronie wartości, dla których warto żyć i za które warto umierać.
Dzisiaj, podczas naszego XV Jubileuszowego Zjazdu, chcemy na nowo powiedzieć sobie, że warto nadal podejmować trud spotkań, konkursów, festiwali, a nawet szukać jeszcze nowych sposobów poznawania i odkrywania Herberta, bo jak powiedział w 2002 roku podczas odsłaniania we Lwowie na kościele św. Antoniego na Łyczakowie tablicy upamiętniającej chrzest przyszłego poety, ks. kard. Marian Jaworski: Twórczość Herberta jest świadectwem wiary w porządek wartości, a zarazem ich obroną. Głosi ona wartości nieprzemijające, które trzeba nam razem z nim odkrywać i realizować […] jego poezja, jego twórczość mają dlatego charakter uniwersalny, ukazują nam życie, które warto przeżyć − przekazują nam sens nieprzemijający.
To chyba jest nasze zadanie na kolejne lata istnienia Klubu Herbertowskich Szkół: odkrywać wraz z poetą i realizować w naszym życiu wartości nieprzemijające, które pokazują nam sens nieprzemijający.