Aktualności,  Konkursy

II Ogólnopolski Konkurs na wiersz lub esej inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta

Żebym rozumiał innych ludzi
inne języki inne cierpienia
Zbigniew Herbert
Modlitwa Pana Cogito-podróżnika

Szanowni Państwo Nauczyciele Poloniści,
z okazji XX Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół serdecznie zapraszamy uczniów do udziału
w II Ogólnopolskim Konkursie na wiersz lub esej inspirowany twórczością Zbigniewa
Herberta.
W załączniku wysyłamy Regulamin tegorocznej edycji konkursu oraz kartę zgłoszenia.
Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem oraz czytelne wypełnienie karty zgłoszenia.
XX Liceum Ogólnokształcące
im. Zbigniewa Herberta
ul. Dobrowolskiego 6
80-287 Gdańsk
REGULAMIN
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. Do dnia 14 września 2018r. należy nadesłać prace oraz zgłoszenie udziału w konkursie
(liczy się data na stemplu pocztowym). Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia,
dla każdego uczestnika indywidualnie (nie przyjmujemy zgłoszeń faksem i e-mailem).
4. Prace oraz wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
XX Liceum Ogólnokształcące
im. Zbigniewa Herberta
ul. Dobrowolskiego 6
80-287 Gdańsk
5. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy utwory poetyckie (I kategoria)
i jeden esej (II kategoria).
6. Prace konkursowe powinny być pisane na kartkach formatu A4.
7. Prace nieopisane imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz adresem szkoły nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
8. Finał konkursu przewidywany jest 3–4 października 2018r.
9. Prace konkursowe nie są zwracane.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fragmentów
zgłoszonych prac.
11. Kapituła konkursu za wyróżnione prace przyzna nagrody pieniężne.
12. Autorzy zgłoszonych prac wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie lub twórcze
przetworzenie przez organizatora konkursu całości lub części zgłoszonych przez nich prac.

Prosimy o poinformowanie innych zainteresowanych osób.
Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:
XX Liceum Ogólnokształcące
im. Zbigniewa Herberta
ul. Dobrowolskiego 6
80-287 Gdańsk
tel.: 58 347-97-12
e-mail: xxlo@xxlo.pl
Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne również w Internecie:
http://www.xxlo.pl/
https://www.facebook.com/xxlogda/