Aktualności,  Zjazdy

XIX Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół z udziałem Pierwszej Damy RP

W dniach 19 i 20 października 2017 r. odbył się  w Warszawie XIX Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół. Gospodarzem tegorocznego zjazdu było XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, obchodzące 20-lecie swojego istnienia. Uroczystości, na które przybyły liczne delegacje herbertowskich szkół z kraju i z zagranicy, rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski Męczenników, której przewodniczył arcybiskup Henryk Hoser.

Podczas tegorocznego zjazdu  obecne były delegacje 15 szkół herbertowskich – dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie:

 1. Polska Szkoła Dokształcająca w Copiague /Nowy Jork/ z p. Barbarą Messina
 2. CV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Warszawie z p. dyr. Elżbietą Gęsiną
 3. Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie z p. dyr. Wojciechem Kalicki
 4. XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku z p. dyr. Bożeną Kondratiuk
 5. II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu z p. wicedyr. Iwona Pasierską
 6. III Liceum Ogólnokształcące w Żorach z p. wicedyr. Iwoną Walczyk
 7. Gimnazjum w Żerkowie /od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa/ z wicedyr. Wojciechem Tomalakiem oraz byłem dyrektorem p. Henrykiem Marciniakiem
 8. Zespól Szkół i Placówek Oświatowych BSTO w Bełchatowie z p. dyrektor Małgorzatą Jasitczak oraz byłym dyrektorem p. Anną Figlus
 9. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie z p. dyr. Jadwigą Jaworską
 10. Gimnazjum we Wronkach /od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta/ z p. dyr. Jolantą Michalak
 11. Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu /od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 66/ z p. wicedyr. Agnieszką Witczak
 12. V Liceum Ogólnokształcące w Słupsku z p. dyr. Violetą Kurtiak oraz z byłymi dyrektorami p. Dariuszem Kurowskim i p. Wojciechem Gajewskim
 13. Zespól Szkół Licealnych w Słubicach z p. dyr. Marią Jaworską oraz p. wicedyr. Jolantą Górą
 14. Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych „Cogito” w Siemianowicach Śląskich z p. wicedyr. Damianem Królikowskim
 15. XCIX Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Warszawie z p. dyr. Bożeną Gromadzką oraz p. wicedyr. Grażyną Jaroszuk

Po Mszy św. poczty sztandarowe przemaszerowały do szkoły, gdzie zebrani oczekiwali przybycia Pierwszej Damy Rzeczpospolitej Polski p. Agaty Kornhauser-Dudy, która uświetniła swoją osobą oficjalną część zjazdu. Oprócz małżonki Prezydenta obecny był również szef  Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Jan Józef Kasprzyk a także licznie przybyli przedstawiciele władz oświatowych oraz  władz miasta. Swoją obecnością zaszczycili: p. prof. Rafał Żebrowski – siostrzeniec Patrona oraz p. dr Maria Dzieduszycka – Prezes Zarządu Fundacji im. Zbigniewa Herberta w Warszawie.

Po powitaniu przybyłych Gości przez p. dyr. Bożenę Gromadzką, uroczystego otwarcia zjazdu dokonał p. dyr. Wojciech Kalicki – Prezes Klubu Herbertowskich Szkół, który powiedział m.in.:

Jesienne zjazdy Klubu Herbertowskich Szkół na stałe wpisały się w kalendarium najważniejszych i najbardziej radosnych wydarzeń, dotyczących społeczności szkół członkowskich. Cieszę się, że niezmiennie, z wielkim zapałem kultywujemy tą tradycję i po raz 19 spotykamy się w zaprzyjaźnionym gronie.

Nadrzędnym celem działalności Klubu Herbertowskich Szkół jest rozważanie i propagowanie twórczości Naszego Patrona Zbigniewa Herberta. Organizatorzy i gospodarze tegorocznego zjazdu przyjmując za motyw przewodni słowa Pana Cogito zaczerpnięte z „Holy Iona, czyli kartka z podróży” skłaniają nas do refleksji nad podróżowaniem.

Dla Herberta każda wyprawa była „źródłem przeżyć estetycznych”. Szeroko rozumiana sztuka – architektura, rzeźba, malarstwo – wprawiały go w zachwyt, uczyły czym jest piękno, poruszały struny wrażliwości i wyrabiały gust. Świadome zwiedzanie i poznawanie świata to nieodłączne składowe herbertowskich wypraw. Pan Cogito jako arbiter estetyki w wierszu „Potęga smaku” wskazuje, iż „nie należy zaniedbywać nauki o pięknie”.

Aby podróż nie stała się tylko turystyką nie może zabraknąć w niej spotkania z ludźmi, z ich rzeczywistością, codziennością, troskami, radościami. Być może dlatego Pan Cogito podróżnik modli się „żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia”. Zatem podróż powinna być dialogiem z drugim człowiekiem.

Wreszcie Herbert jako poeta klasycyzujący, przemierzając świat, zwiedzając Europę i obcując z jej kulturowym dziedzictwem w swych rozważaniach idzie o krok dalej. Odwiedzane zabytki, kościoły, kolumny, płaskorzeźby są dla niego świadkami wspólnych korzeni Europejczyków, „śladami utraconej wspólnoty”. Poprzez obcowanie z nimi Herbert sięga do źródeł kultury śródziemnomorskiej, do źródeł chrześcijaństwa. Znaki kultury stanowią wyjątkowe spoiwa, zacierają granice państw, stają się wspólnym mianownikiem, a ojczyzna ma szerszy wymiar niż obszar rodzinnego kraju. W kontekście oblicza współczesnego świata przepełnionego terroryzmem i strachem, herbertowska koncepcja podróżowania to dla nas wyzwanie, by odważnie szukać tego, co łączy a nie dzieli.

Istnieje jeszcze jeden rodzaj podróży, wyprawa w nieznane, o której wspomina Pan Cogito w tomiku „Elegia na odejście”.

„ Więc jeśli będzie podróż niech będzie to podróż długa

prawdziwa podróż z której się nie wraca

pakt wymuszony po walce

wielkie pojednanie”

W dniu 6 października 2017 r.  w podróż do wieczności wyruszyła pani dr Halina Herbert-Żebrowska, Siostra Naszego Patrona,  honorowy Członek Klubu Herbertowskich Szkół. Pani Halina była wiernym przyjacielem naszego Stowarzyszenia. Zawsze mogliśmy liczyć na Jej wsparcie, pomoc, uśmiech i ciepłe słowo. Emanująca z niej życzliwość i afirmacja życia sprawiały, iż zjednywała sympatię zarówno uczniów jak i nauczycieli.

 

… Dziękuję także wszystkim Szkołom Członkowskim, które tak licznie przybyły na tegoroczny zjazd. Jestem przekonany, że przygotowany przez Społeczność XCIX Liceum program XIX Zjazdu będzie dla nas wszystkich niczym herbertowska podróż – spotkaniem z pięknem, dialogiem z ludźmi i powrotem do źródeł.”

 

Z wielką uwagą wysłuchaliśmy słów Pani Prezydentowej:

„Moim zdaniem jest to znakomity przejaw doceniania twórczości Herberta, twórczości, która skłania do refleksji nad znaczeniem w życiu takich idei jak dobro, prawda i honor. Poezja Zbigniewa Herberta, poezja wymagająca, odwołuje się do konkretnych dylematów współczesnego człowieka i niesie niezmiernie ważne, wręcz fundamentalne przesłanie o bardzo głębokim wymiarze moralnym. Dlatego warto sięgać po twórczość Herberta i warto szukać w niej kluczy do rozumienia naszej rzeczywistości.”

Pan Minister Jan Józef Kasprzyk w swoim wystąpieniu nawiązał do idei Klubu Herbertowskich Szkół, które nie tylko uczą, ale przede wszystkim wychowują i kształtują młodego człowieka w duchu wartości, które były bliskie, i których orędownikiem był patron szkół Zbigniew Herbert.

Podczas uroczystości wiersze Księcia Poetów Polskich  czytał Jerzy Zelnik natomiast piękny montaż słowno-muzyczny oparty na tekstach Zbigniewa Herberta wykonali uczniowie XCIX LO w Warszawie. Odczytany również został list żony Zbigniewa Herberta- Katarzyny Herbert. Ośmiu nauczycieli szkół herbertowskich  zostało odznaczonych   medalem Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia oraz kilku dyrektorów i wicedyrektorów medalem Pro Patria. Miłym akcentem było wręczenie nagród laureatom VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”  organizowanego przez Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu.

Drugą część dnia uczniowie i nauczyciele spędzili osobno. Młodzi uczestnicy zjazdu wzięli udział w zajęciach tanecznychstarsi natomiast w posiedzeniu Klubu.  Na zakończenie pierwszego dnia na gości czekała miła niespodzianka –  musical „Piloci” w Teatrze Roma.

W drugim dniu delegacje szkół herbertowskich przejechały na Cmentarz Powązkowski i złożyły wieńce na grobie Zbigniewa Herberta a pamięć zmarłej niedawno siostry poety Haliny Herbert-Żebrowskiej uczczono minutą ciszy. Następnie nastąpiło zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, a także Stadionu Narodowego. Ostatnim punktem programu zjazdu było zwiedzanie Belwederu.

Już dziś zapraszamy na Jubileuszowy 20 Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół w Roku Herbertowskim 2018  do XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

 

Święto szkół herbertowskich z udziałem Pierwszej Damy

 

Szef UDSKiOR na XIX Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”34″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”pid” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]