I Zjazd Założycielski – Lublin 2001

Dnia 23.02.2001 r. w galerii malarstwa – sali Lubelskiego Zamku miała miejsce kulminacyjna część Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół, podczas której, w obecności rodziny poety, władz miejskich, oświatowych, młodzieży oraz zaproszonych gości nastąpiło uroczyste podpisanie Aktu Założycielskiego przez dyrektorów szkół członkowskich.
Uroczystość zainaugurowano słowami poezji Zbigniewa Herberta w wykonaniu młodzieży.

Uczeń XIV LO Przemysław Szymański, który recytował utwór pt. „Potęga smaku”, natomiast uczennica Martyna Bogucka zaśpiewała wraz z chórem szkolnym „Przesłanie Pana Cogito”.

Gospodarz Zjazdu Założycielskiego p. dyr. Wojciech Kalicki powitał zebranych Gości, a szczególnie gorąco delegacje Szkół Herbertowskich, które za chwilę dokonają uroczystego podpisania aktu.

„Ogromnie cieszy nas fakt, iż inicjatywa zawiązania Klubu spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony szkół partnerskich, z przyjęciem i otwarciem na nasze propozycje. Mamy nadzieję, że ta współpraca przyniesie korzyści wszystkim, a wyznaczone cele będą pomocą w procesie dydaktyczno-wychowawczym, uatrakcyjnią pracę naszych placówek oświatowych, nauczycielom dadzą możliwość wymiany doświadczeń”.

Delegacje szkół przybyły na ceremonię podpisania Aktu Założycielskiego z pocztami sztandarowymi. Podpisania aktu dokonali członkowie Klubu oraz Honorowi Świadkowie tego wydarzenia.

W sali zamkowej, gdzie miały miejsce liczne wydarzenia historyczne, Prezydent Miasta p. Andrzej Pruszkowski dokonał wręczenia Aktów Założycielskich poszczególnym szkołom członkowskim na ręce ich dyrektorów.

Żona poety – Katarzyna Herbert powiedziała m.in.:
„Inicjatywę powołania Klubu tych szkół naprawdę trudno przecenić. Wydaje mi się, że jest to wielki wkład w budowanie kultury, uświadamianie młodzieży, do czego człowiek jest powołany i jakim celom ma służyć nawet za cenę wyrzeczeń. (…) Przede wszystkim wyrażam wdzięczność organizatorom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, dyrektorowi Kalickiemu, któremu należą się laury i nauczycielom, władzom miasta Lublina i wszystkim, którzy z takim nakładem pracy i oddania inicjatywę Klubu Szkół Herbertowskich wprowadzili w życie”.

Prezydent miasta Lublina, p. Andrzej Pruszkowski
„Cieszę się niezmiernie z tego, że Lublin gości tak wielu wspaniałych ludzi, którzy przybyli do nas z różnych stron kraju po to, aby w imię tych wartości, które przyświecały poezji Zbigniewa Herberta, spotykać się i znaleźć jak najlepsze metody na przekazanie ich następnym pokoleniom.
W tym właśnie należy upatrywać historycznej szansy. Sądzę, że ta młodzież wchodząca w trzecie tysiąclecie, której dojrzałość już niedługo przesądzi o tym, według jakich zasad i na jakich wartościach będzie budowany nasz kraj, nasze społeczeństwo, ma właściwe przed sobą drogowskazy. Nie zginie opierając się na tym przesłaniu, które tak pięknie, i mam nadzieję skutecznie, kadra pedagogiczna przekazuje młodym Polakom”.

Mazowiecki Wicekurator Oświaty – p. Grażyna Ignaczak-Bandych
„Proszę Państwa, ta idea ma wielkie perspektywy przed sobą. Bo to, co wczoraj zostało uzgodnione, to nie tylko współpraca w dziedzinie propagowania idei, myśli, twórczości Zbigniewa Herberta, to także wspólne zjazdy tych szkół, współpraca nawet na niwie sportowej i myślę, że tego Zbigniew Herbert nie był w stanie przewidzieć …”.