Archiwum

Zbigniew Herbert odznaczony Orderem Orła Białego

Z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja Ordery Orła Białego otrzymali poœśmiertnie prezes IV Komendy zrzeszenia „Wolnoœść i Niezawisłośœć” Łukasz Ciepliński, zamordowany w mokotowskim więzieniu w 1951 roku, i zmarły 1989 roku poeta Zbigniew Herbert. Prezydent Lech Kaczyński podkreśœlił, że poeta wykazał się niezłomnoœciś i patriotyzmem.

W przypadku Herberta, postanowienie o nadaniu orderu zostało wydane wczeœniej. Orderem odznaczył Herberta, dwa dni po jego œśmierci w 1998 r. ówczesny prezydent Aleksander Kwaśœniewski. Katarzyna Herbert, odmówiła wtedy przyjęcia odznaczenia. W czwartek odebrała order wraz z siostrą poety, Haliną Herbert-Żebrowską.

Herberta uhonorowano w uznaniu znamienitych zasług dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczoœci literackiej.

Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie. W III RP przyznawany jest od 1992 roku. Uhonorowano nim m.in. Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Jacka Kuronia, królową Anglii Elżbietę II, kanclerza Niemiec Helmuta Kohla.

Prezydent uhonorował w czwartek 80 osób wysokimi odznaczeniami państwowymi. Wœród nich znaleŸli się ludzie kultury, nauki, sportu i polityki. Lech Kaczyński powiedział, że odznaczenia przyznane zostały osobom o różnych poglądach politycznych, a cechą, która ich łączy, jest patriotyzm.

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski prezydent odznaczył Piotra Wierzbickiego i poœśmiertnie Leona Lecha Beynara (Pawła Jasienicę).

Prezydent wręczył na ręce wdowy po Zbigniewie Herbercie – Katarzyny Herbert  i siostry – Haliny Herbert-Żeborwskiej Order Orła Białego przyznany poecie pośœmiertnie.