Archiwum

Wieczór poetycki w rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta

Wieczór poetycki w rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta z udziałem Prezydenta RP

 

Poetycki wieczór z okazji 88. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta odbył się 29 października 2012 r. w sali Kariatyd warszawskiego Pałacu Rzeczypospolitej, która wypełniła się po brzegi. Wieczór zaszczycił swoją obecnością Prezydent RP Bronisław Komorowski z małżonką, na widowni zasiadło wielu znamienitych gości i liczne grono miłośników poezji.
Organizatorem uroczystości była Fundacja im. Zbigniewa Herberta, która powstała w 2010 r. oraz Biblioteka Narodowa. Fundację reprezentowały p. Katarzyna Herbert – żona Poety oraz p. Maria Dzieduszycka – Prezes Zarządu, zaś Bibliotekę Narodową – p. dyrektor Tomasz Makowski.
W tym wyjątkowym spotkaniu uczestniczyła delegacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w składzie: p. dyr. Wojciech Kalicki, p. dyr. Kamil Dąbrowski oraz p. prof. Marzena Kosowska – nauczyciel języka polskiego w XIV Liceum Ogólnokształcącym.

Wiersze autorstwa Zbigniewa Herberta, a także własne utwory związane z postacią Poety, czytali podczas poniedziałkowej uroczystości polscy poeci: Wojciech Bonowicz, Julia Hartwig, Krzysztof Karasek, Marzanna Bogumiła Kielar, Ryszard Krynicki, Anna Piwkowska, Tomasz Różycki i Jarosław Mikołajewski, który spotkanie poprowadził. W największym skupieniu publiczność wysłuchała odtworzonych z nagrań wierszy Zbigniewa Herberta „Tren Fortynbrasa” i „Dwie krople” czytanych przez samego Poetę. W trakcie wieczoru zaprezentowano także archiwalne fotografie Herberta.

– Z przyjemnością słuchałem wierszy recytowanych przez wybitnych poetów polskich. Zawsze ceniłem poezję Zbigniewa Herberta, gdyż dla mojego pokolenia była ona punktem odniesienia, pomagała odróżnić dobro od zła, wskazywała jak żyć – powiedział po wieczorze prezydent Bronisław Komorowski.