Bez kategorii

XXII Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół i 25-lecie istnienia XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

W dniach 20 – 22 października 2022 r. w naszej szkole odbędzie się XXII Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół. Klub Herbertowskich Szkół to stowarzyszenie, do którego należy 16 szkół polskich i 1 z USA (Nowy Jork) noszących imię Zbigniewa Herberta. Nasze Liceum jest członkiem założycielem tej organizacji. Tegoroczny Zjazd jest jednocześnie uświetnieniem 25 – lecia istnienia XCIX Liceum Ogólnokształcącego, dlatego
z radością będziemy gościć przedstawicieli Szkół Herbertowskich – nauczycieli i uczniów oraz wszystkie zaproszone osobistości.


Uroczystości rozpoczną się 20 października 2022 r. o godzinie 9:30 mszą św. w sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Potem przeniosą się do siedziby szkoły przy ulicy Fundamentowej 38/42.

Patronat Honorowy 

Organizatorzy