Archiwum

Pamiątkowe monety

 Pamiątkowe monety „Zbigniew Herbert”

30 maja 2008r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety upamiętniające postać i dorobek Zbigniewa Herberta, w związku z ogłoszonym przez Sejm RP Rok 2008 – Rokiem Zbigniewa Herberta w 10 rocznicę śmierci Poety.

Uroczystość zaprezentowania i wręczenia monet osobom ze świata nauki, kultury i sztuki szczególnie zasłużonych w popularyzacji twórczości Poety odbyła się 30 maja 2008r. w Akademii Teatralnej Collegium Nobilum w Warszawie.

Wśród zgromadzonych gości obok Rodziny Zbigniewa Herberta obecne były delegaci szkół noszące imię Zbigniewa Herberta i zrzeszone w Klubie Herbertowskich Szkół. Każda szkoła otrzymała pamiątkowe monety.