Bez kategorii,  Konkursy

HERBERTOWSKIE  ŚLADY  W  ZS  COGITO

Marzec w naszej szkole rozpoczęliśmy herbertowskim akcentem organizując dla uczniów klas pierwszych i drugich grę terenową „Śladami Pana Cogito”. Zawodnicy dziesięciu trzyosobowych drużyn poszukiwali na terenie szkoły pięciu stacji, na których wykonywali różnorodne zadania. Mogli przy tym poznać Zbigniewa Herberta nie tylko jako poetę i autora bajek, ale też jako rysownika, podróżnika i ekonomistę. 

Na Stacji Językowej trzeba było rozpoznać język, na jaki został przetłumaczony wiersz Zbigniewa Herberta „Nike, która się waha”. Zadanie wcale nie było takie proste, bo utwór opublikowano w 25 językach. Drugie zadanie polegało na znalezieniu 5 błędów ortograficznych, które celowo zrobiono w wydruku bajki Herberta „Poeta i Żaba”.

Zadania na drugiej stacji – Podróże Zbigniewa Herberta – wymagały znajomości mapy świata. Trzeba było wskazać państwa, które Zbigniew Herbert odwiedził i podać nazwy ich stolic. W razie pomyłki, była szansa na uratowanie punktu rzucając piłką do kosza.

Sherlock Holmes – to stacja, na której można było korzystać ze smartfonów i słowników. Przy ich pomocy uczestnicy musieli uzupełnić brakujące informacje dotyczące Zbigniewa Herberta.

Zadanie na stacji Zagadki Logiczne wymagało wykonania pewnych działań matematycznych. Na ich podstawie trzeba było obliczyć, w którym roku naszej szkole nadano imię Zbigniewa Herberta. A jako że było to w 2009 roku, to uczestnicy mieli sporo liczenia.

Przystanek Artystyczny to już ostatnia stacja. Zadanie na niej polegało na dopasowaniu czterech bajek Herberta do rysunków wykonanych przez uczennice ze starszych klas.

Trzeba przyznać, że zawodnicy rywalizowali wytrwale do samego końca. Zgodnie stwierdzili, że przy takiej grze na pewno więcej zapamiętają o Patronie szkoły, niż gdyby tylko przeczytali życiorys w książce. Po dogrywce zwyciężyła drużyna klasy 2 TKF. Gratulujemy!

Dziękujemy pozostałym drużynom i uczniom starszych klas, którzy rozdzielali zadania na stacjach za zaangażowanie w grę. 

Do zobaczenia na następnych herbertowskich imprezach!