Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” w Siemianowicach Śląskich

Pełna nazwa szkoły

cogito-znak graficzny RGB

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” w Siemianowicach Śląskich

Krótka historia szkoły od nadania imienia
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO” to szkoła hotelarsko-gastronomiczna w Siemianowicach Śląskich, kształcąca blisko 400 uczniów. Szkoła przygotowuje młodzież do wykonywania zawodu i kontynuacji nauki na uczelniach wyższych.
W skład Zespołu wchodzi Technikum nr 1 im. Z. Herberta oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Technikum Nr 1 kształci w zawodach:
•    technik hotelarstwa
•    technik żywienia i usług gastronomicznych
•    technik obsługi turystycznej
•    kelner z elementami baristy i barmana
•    technik organizacji reklamy
•    technik informatyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach: kucharz, cukiernik.
Szkoła wyposażona jest w specjalistyczne pracownie gastronomiczne, hotelarskie, obsługi konsumenta, sale informatyczne oraz centrum multimedialne.
Sukcesywnie wzbogacona baza dydaktyczna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna są gwarancją wysokiego poziomu nauczania.
Uczniowie mają możliwość nauki 4 języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.
Szkoła realizuje kilka innowacji pedagogicznych, jedną z nich było prowadzenie zajęć z technologii gastronomicznej w języku niemieckim. W klasach hotelarskich realizowana jest innowacja „Hotelarz z polotem – szkolenie stewardes w branży usługowej” oraz nauka języka migowego. W ramach tej innowacji przedmioty zawodowe zostały poszerzone o zajęcia z zakresu historii lotnictwa pasażerskiego, prawa lotniczego, radzenia sobie w nadzwyczajnych sytuacjach. Poznanie pracy Portu Lotniczego w Katowicach jest możliwe dzięki współpracy z Górnośląskim Towarzystwem  Lotniczym.
W zawodzie kelner wprowadzono dodatkowe umiejętności w zakresie certyfikowanego kursu barmana i baristy.
Uczniowie technikum informatycznego mają możliwość udziału w kursie certyfikowanym – Administrator Systemu Linuks.
Współpraca z Uniwersytetem Śląskim Wydziałem Nauki o Ziemi umożliwia udział w warsztatach , seminariach, wyjazdach edukacyjnych, a uczniowie technikum obsługi turystycznej będą mogli zdobyć uprawnienia pilota wycieczek.
Szkoła posiada Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości, Szkoły przedsiębiorczości. W związku z realizowanym programem edukacji prozdrowotnej należymy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Pomimo wprowadzonych reform i zmian w systemie oświaty szkoła stale umacnia swoją pozycję, kształcąc w branży hotelarsko-gastronomicznej. Działania szkoły w edukacji branżowej skupiły się na poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc praktyk zawodowych, które odbywają się w renomowanych restauracjach  oraz wysokiej klasy hotelach w kraju oraz za granicą.
Szkoła od 12 lat realizuje programy europejskie umożliwiające realizację zagranicznych praktyk zawodowych w Anglii i Niemczech.
Na przestrzeni tych lat szkoła pozyskała z UE ok 1,5 mln złotych, a z miesięcznych praktyk zawodowych skorzystało 200 uczniów szkoły.
Udział młodzieży w stażach zagranicznych pozwala im na doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych, poznanie kultury i tradycji państwa goszczącego oraz zdobycie certyfikatu  EUROPASS.
Chęć zaprezentowania umiejętności zawodowych zaowocowało zdobyciem wysokich miejsc na konkursach i olimpiadach sektora hotelarsko-gastronomicznego. Wśród najbardziej prestiżowych wymienić można Olimpiadę Wiedzy o Hotelarstwie, Olimpiadę Młodych Barmanów Bacardi & Martini, Mistrzostwa Śląska Młodych Kelnerów, Młodzi gotują.
Młodzież chętnie bierze udział w proponowanych inicjatywach np. Festiwalu języków obcych, Dniu Informatyka, Kawiarence literackiej, Klubie podróżnika, zajęciach sportowych.

W 2009r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich podjęła uchwałę nadającą szkole Technikum Nr 1 imię Zbigniewa Herberta. Tradycją Klubu Herbertowskich Szkół  są organizowane coroczne Zjazdy Szkół Herbertowskich.  W roku 2014 odbył się XVI Zjazd KHS, którego gospodarzem była nasza szkoła.
Satysfakcją grona pedagogicznego są wysokie wyniki zdawalności na egzaminach zawodowych tym bardziej że 100 % absolwentów przystępuje do w/w egzaminów.
Atrakcyjna oferta zawodowa szkoły, coraz liczniejsze sukcesy uczniów zarówno w nauce jak i działalności pozaszkolnej, przyjazna atmosfera w szkole powodują wzrost zainteresowania szkołą nie tylko wśród młodzieży siemianowickiej, lecz również miast ościennych.
W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  2013 opublikowanym przez Perspektywy COGITO było jedyną szkołą siemianowicką, która znalazła się w pierwszej setce najlepszych szkół w województwie.

Dane teleadresowe

ul. Matejki 5
41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax 32 22-00-691

e-mail: cogito(at)poczta.onet.eu

strona www: www.zsp-cogito.pl

[Best_Wordpress_Gallery id=”27″ gal_title=”Siemianowice Slaskie”]