Kontakt

Klub Herbertowskich Szkół to stowarzyszenie, do którego należą wszystkie szkoły w Polsce noszące imię Zbigniewa Herberta. Zjazd Założycielski odbył się 22-23 lutego 2001 r. w Lublinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Celem Klubu jest m.in.:

  • integracja społeczności szkolnych wokół osoby Patrona i świata Jego wartości zawartego w twórczości poetyckiej;
  • organizacja różnych imprez kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, propagujących twórczość Księcia Poetów Polskich.

Siedziba Klubu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Radzyńska 5
20-850 Lublin

Tel./fax: (081) 741 37 03
E-mail: radakhs(at)wp.pl

Redakcja strony:

Wojciech Kalicki

Daniel Rotkiewicz

E-mail: klub(at)zso1.lublin.pl

Nr konta bankowego:

75 1020 3150 0000 3602 0003 7630